Konferanse, en solid plattform for effektive møteplasser

Engasjerte deltakere og aktører er en forutsetning for at konferansen skal bli den gode møteplassen du ønsker den skal bli. I Conventor har vi lang erfaring og mye kunnskap om hvordan du kan oppnå det, og skape en suksessfull konferanse. Godt klima for kunnskapsdeling, forståelse, nettverk, verktøy og standardisering er noen av nøkkelordene. Dette er nøkler vi har, og som vi gjerne deler med deg.

Våre konferansetjenester

Vi bistår deg igjennom hele konferanse arrangementet, med alt i fra de store linjene ned til de små detaljene. Vi hjelper deg med å utvikle tema og kontekst, samt å finne frem til de virkemidlene som gjør at deltakerne kommer tilbake neste gang du arrangerer en konferanse.

Våre erfarne prosjektledere bistår deg gjennom hele prosjektfasen fra etablering til operativ gjennomføring av arrangementet. Prosjektlederne koordinerer alle interne ressurser og underleverandører i en komplett leveranse.

Vi benytter et web-basert deltagerhåndteringssystem for konferansen som kan tilpasses oppdragsgivers behov med hensyn til formidling og kommunikasjon mot målgruppene før, under og etter ulike arrangement. I tillegg kan vårt konferanse deltakerhåndteringssystem håndtere betalingsløsning i forbindelse med konferansen.

Du har budskapet – Vi hjelper deg å nå fram med det.