Programkomite

Erling Holmefjord

Daglig Leder, PetroMedia AS

Vidar Haukebøe

Proj. Leader Bus. Dev Statoil ASA

Geir Frantzen

Seniorrådgiver/Prosjektleder Forskningsparken i Narvik

Tor Anders Elevgård

Direktør Nordlaks Oppdrett AS

Nina Kivijervi Jonassen

Prosjektdirektør Petroartic

Birger Haraldseid

Manager Opportunity Development Energy, Greater Stavanger Economic Development

Trond Slettbakk

Adm. direktør, Kunnskapsparken Nord

Svenn Are Jenssen

Seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø