Leverandørkonferanse olje- gass og havbruk

Årets konferanse gir et innblikk i de muligheter som finnes innen olje gass og havbruk med hovedfokus på prosjekter som er nært forestående, samt mulighetene for bruk av teknologiutvikling på tvers av næringene. Konferansen inviterer foredragsholdere fra begge miljøer, organisasjoner og akademia for å gi deltagerne et innblikk i hvilke muligheter som finnes fremover. Konferansen avsluttet med lunsj 9.november.

Bodø

(7) 8-9 november,
Radisson Blu Hotel

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer

Konferansen innviterer foredragsholdere fra analysemiljøer som har kompetanse innen både olje- gass og havbruk for å gi oss en innsikt i fremtidge scenarioer for utvikling.

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

Det er planlagt en rekke spennende prosjekter innen olje- og gassnæringen og havbruk. Bransjeaktører gir oss en innsikt i noen av disse med fokus på leverandørenes muligheter.

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

Regjeringens havromstrategi peker på mange muligheter innen bruk av teknologi for vekst i «havrommet». Hvilke nasjonale samarbeidsmuligheter finnes og hvilke synergier og muligheter ser vi på tvers av næringene?

Knut Vidar larssen

Statoil

Svein Jakob Liknes

Aker BP ASA

Renate Larsen

Administrerende Direktør Norges Sjømatråd

Jan Gabor

Mo Industripark

Rita Lekang

LO

Leif Magne Sunde

Sintef

Astrid Foyn-Bruun

Industrikoordinator Statoil ASA

Randi Abrahamsen

Innovasjon Norge Arktis

Programmet

8. november

0800-0900
Registrering
0900-0915
Velkommen til konferansen, praktisk informasjon

Velkommen til Bodø ved ordfører Ida Marie Pinnerød

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer – analyse og muligheter

0915-0945
Teknologi som driver for realisering for havromstrategien

Ett nasjonalt samarbeid om havrommet? Synergi og mulighetsbilde på tvers av næringene? Hvor er behovet størst for teknologiutvikling?
Ved Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean

0945-1005
Havbruksnæringen – fortsatt markedsvekst?

Renate Larsen, Administrerende Direktør Norges Sjømatråd

1005-1035
Nordområdene – fremtidens olje- og gassprovins.

Hvordan ser fremtidsutsiktene ut for olje- og gassnæringen med dagens oljeprisutvikling? Ved Tim Bjerkelund, Management Consultant, Rystad Energy

1035-1100
Pause
1100-1130
Olje- og gassaktiviteter i nord – hvor skapes det muligheter?

– Petro Artic presenterer en oversikt over aktiviteter fremover. Både fokus på muligheter og forventninger til industrien, herunder lokal tilstedeværelse. Ved Prosjektdirektør Nina K Jonassen, Petro Artic.
– Artic and Cold Climate Solutions, ved Thor Christian Andvik, Prosjekt Director Artic and Cold Climate Solutions, Norwegian Energy Partners.

1130-1230
Lunsj
1230-1300
Drift og prosjektutvikling i Nord, Snøhvit, Askeladd, Aasta Hansteen, Johan Castberg, Norne 2030 m.m.

Ved Knut Vidar Larssen, Controller Drift Nord, Statoil

1300-1330
Status og muligheter i Norskehavet.

Ved Kyrre Sørensen, Site Manager Sandnessjøen, AkerBP

 

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

1330-1400
Mo Industripark, Langsetvågen industriområde, fabrikasjon, riggvedlikehold, skroting av stålkonstruksjoner.

Mo Industripark gir oss innsikt i aktiviteten fremover med fokus rettet mot leverandørene innen olje- gass og havbruk. Ved Jan Gabor, Markedssjef Mo Industripark marked og info

1400-1440
Mulighetsbildet i Barentshavet og Norskehavet.

– Aktivitet knyttet operasjoner i Barentshavet, ved Petter Bjørkli, Markedssjef Polarbase AS
— Rigg og modifikasjon, Ved Øistein Tømte, Business Development Manager, Semco Maritime AS
– Langset strategisk plassert i nord, Ved Odd Hjelvik, Vice President HSEQ, Langset

1440-1510
Pause
1510-1540
Pulsen på nord.

Det er stor optimisme innen havbruk i nord. Vokser næringen bærekraftig og ser vi ingen utfordringer fremover? Ved Malin Johansen, Leder NCE Aquaculture

1540-1610
Stortingsvalget 2017 er bak oss-hvordan vurderes resultatet i et industrielt perspektiv?

– Rita Lekang, Distriktssekretær LO Nordland

1900-2200
Middag

9. november

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

0900-0930
Analyse innen havbruk: EYs rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis 2016» v/ Eirik Moe

v/ Eirik Moe, partner EY Assurance

0930-1000
Forretningsmuligheter, teknologi og vekst

Ved Merete Kristiansen, Kommersiell direktør Nordlaks.

1000-1030
Pause
1030-1100
Innlegg fra industriklyngen i Astafjord/ Grovfjord Mekaniske Verksted

Tema er under utarbeidelse, ved Daglig Leder Bård Meek-Hansen

1100-1130
LUNN, Leverandørutvikling i samarbeid og på tvers av næringer

Ved Astrid Foyn-Bruun, Industrikoordinator i Statoil, samt Randi Abrahamsen, avdelingsleder Innovasjon Norge Arktis.

1130-1230
Avslutning, lunsj og vel hjem

Hotellet

Konferansen 2017 arrangeres på Radisson Blu i Bodø.

Adresse: Storgata 2, 8001 Bodø
Telefon: 75 51 90 00 evt: Cathrine.alst@carlsonrezidor.com

Arrangører