Leverandørkonferanse olje- gass og havbruk

Årets konferanse gir et innblikk i de muligheter som finnes innen olje gass og havbruk med hovedfokus på prosjekter som er nært forestående, samt mulighetene for bruk av teknologiutvikling på tvers av næringene. Konferansen inviterer foredragsholdere fra begge miljøer, organisasjoner og akademia for å gi deltagerne et innblikk i hvilke muligheter som finnes fremover. Konferansen avsluttet med lunsj 9.november.

Bodø

(7) 8-9 november,
Radisson Blu Hotel

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer

Konferansen innviterer foredragsholdere fra analysemiljøer som har kompetanse innen både olje- gass og havbruk for å gi oss en innsikt i fremtidge scenarioer for utvikling.

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

Det er planlagt en rekke spennende prosjekter innen olje- og gassnæringen og havbruk. Bransjeaktører gir oss en innsikt i noen av disse med fokus på leverandørenes muligheter.

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

Regjeringens havromstrategi peker på mange muligheter innen bruk av teknologi for vekst i «havrommet». Hvilke nasjonale samarbeidsmuligheter finnes og hvilke synergier og muligheter ser vi på tvers av næringene?

Knut Vidar larssen

Statoil

Roald Johansen

Konferansier

Renate Larsen

Administrerende Direktør Norges Sjømatråd

Jan Gabor

Mo Industripark

Rita Lekang

LO

Leif Magne Sunde

Sintef

Svein Jakob Liknes

AkerBp ASA

Randi Abrahamsen

Innovasjon Norge Arktis

Programmet

8. november

0800-0900
Registrering
0900-0915
Velkommen til konferansen, praktisk informasjon

Velkommen til Bodø ved ordfører Ida Marie Pinnerød

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer – analyse og muligheter

0915-0945
Teknologi som driver for realisering for havromstrategien

Ett nasjonalt samarbeid om havrommet? Synergi og mulighetsbilde på tvers av næringene? Hvor er behovet størst for teknologiutvikling?
Ved Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean

0945-1005
Havbruksnæringen – fortsatt vekst?

Renate Larsen, Administrerende Direktør Norges Sjømatråd

1005-1035
Nordområdene – fremtidens olje- og gassprovins.

Hvordan ser fremtidsutsiktene ut for olje- og gassnæringen ut med dagens oljeprisutvikling? Ved Tim Bjerkelund, Management Consultant, Rystad Energy

1035-1100
Pause
1100-1130
Status og muligheter i Norskehavet

Ved Svein Jakob Liknes, Vice President, Area North, Aker BP

1130-1230
Lunsj
1230-1300
Olje- og gassaktiviteter i nord – hvor skapes det muligheter?

Petro Artic presenterer en oversikt over aktiviteter fremover. Både fokus på muligheter og forventninger til industrien, herunder lokal tilstedeværelse.

1300-1330
Drift og prosjektutvikling i Nord

Snøhvit, Askeladd, Aasta Hansteen, Johan Castberg, Norne 2030 m.m. Ved Knut Vidar Larssen, Controller Drift Nord, Statoil

 

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

1330-1400
Olje- og gassaktiviteter i nord – hvor skapes det muligheter?

Petro Artic presenterer en oversikt over aktiviteter fremover. Om mulig Petroforsight eller et utdrag fra denne. Både fokus på muligheter og forventninger til industrien, herunder lokal tilstedeværelse.

1400-1430
«Drift og prosjektuvikling i Nord»: Snøhvit, Askeladd, Aasta Hansteen, Johan Castberg, Norne 2030 m.m.

Knut Vidar Larssen/Controller i Drift Nord, Statoil

1430-1500
Pause
1500-1530
Mo industripark

Mo Industripark, Langsetvågen industriområde, fabrikasjon, riggvedlikehold, skroting av stålkonstruksjoner. Mo Industripark gir oss innsikt i aktiviteten fremover med fokus rettet mot leverandørene innen olje- gass og havbruk. Ved Jan Gabor, Markedssjef Mo Industripark.

1530-1620
1620-1700
Pulsen på nord.

– Aktivitet knyttet operasjoner i Barentshavet, innleder tba
– Rigg og modifikasjon, innleder tba

Stortingsvalget 2017 er bak oss – hvordan vurderes resultatet i et industrielt perspektiv?
– Tord Lien, Regiondirektør NHO Trøndelag
– Rita Lekang, Distriktssekretær LO Nordland

1900-2200
Middag

9. november

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

0900-0930
Analyse innen havbruk: EYs rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis 2016» v/ Eirik Moe

v/ Eirik Moe, partner EY Assurance

0930-1000
Forretningsmuligheter, teknologi og vekst

Forretningsmuligheter knyttet til prosjekter innen havbruk.

1000-1030
Pause
1030-1100
Hvilke muligheter og strategier ser vi for vår næring innen havbruk?

Ole Thomas Enge, TechnipFMC

1100-1130
LUNN, Leverandørutvikling i samarbeid og på tvers av næringer

Randi Abrahamsen, avdelingsleder Innovasjon Norge Arktis.

1130-1230
Avslutning, lunsj og vel hjem

Hotellet

Konferansen 2017 arrangeres på Radisson Blu i Bodø.

Adresse: Storgata 2, 8001 Bodø
Telefon: 75 51 90 00 evt: Cathrine.alst@carlsonrezidor.com

Arrangører