Leverandørkonferanse olje- gass og havbruk

Årets konferanse gir et innblikk i de muligheter som finnes innen olje gass og havbruk med hovedfokus på prosjekter som er nært forestående, samt mulighetene for bruk av teknologi på tvers av næringene. Konferansen avsluttet med lunsj 1.november. Det inviteres til en sosial samling 30.oktober(dagen før konferansestart) på Torvet fra kl 1900 for de som har anledning.

Harstad

(30.okt) 31.okt-1.nov.
Scandic Hotel Harstad

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør Næringspolitisk avdeling i NHO

Odd Roger Enoksen

Administrerende Direktør Andøya Space Center

Mette Stattin

Produksjonsjef Aasta Hansteen, Equinor ASA

Eivind Helland

BluePlanet AS

Leif Magne Sunde

Forskningsleder SINTEF Ocean

Helene Lund Engebø

Daglig leder ReSight AS

Mimmi Throne-Holst

Forskningsleder SINTEF Ocean

 

Torgeir Nærø

Administrerende Direktør, Bergen Group

Erik Sverre Jenssen

Prosjektdirektør, Lundin

 

Programmet

30. oktober blir det en uformell samling på Torvet 3 fra 1900-2230 for de som har anledning. Mat og drikke serveres.

31. oktober. Hovedkonferansen starter på Scandic Harstad.

0800-0900
Registrering
0900-0915
Velkommen til konferansen, praktisk informasjon

Introduksjon av konferansierene Jørgen Bratting fra KUPA og Linda Beate Randal fra Innovasjon Norge Arktis.

0915-0920
Velkommen til Harstad

Ordfører Marianne Bremnes

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer – analyse og muligheter

 
0920-0950
De blå næringene, en bærebjelke i utviklingen av norsk industri

Hvordan ser mulighetsbildet ut innen olje- gass og havbruk ut i nord? Hva ser vi av ringvirkninger og er det begrensninger som kan skape utfordringer for fornuftig vekst fremover?
Ved Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør Næringspolitikk NHO

0950-1020
Den største veksten innen havbruk kommer i Nord-Norge

Norges ledende posisjon innen oppdrett av laks, kommer av vårt teknologiske forsprang. SINTEF bidrar til å utvikle nye anleggskonsepter og driftsløsninger som ivaretar kravene til både eksponerte og lukkede løsninger. SINTEF fokuserer på interaksjonen mellom teknologi og biologi, for å utvikle løsninger som gir fisken gode forhold fra yngel til slakteri.
Ved Leif Magne Sunde, Forskningsleder SINTEF Ocean

1020-1050
Pause

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

1050-1120
Leverenser fra nord-mer enn bare ord

Ved Kirsten Angelsen, Equinor

1120-1200
Johan Castberg, nordnorsk prosjekt i verdensklasse

Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
Produksjonsskipet blir en såkalt FPSO+ med subsea-løsninger. Kostnadene fra opprinnelig konsept er redusert fra ca 100 milliarder kroner til ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450—650 millioner fat oljeekvivalenter. Hovedfokus i Equinor sitt foredrag vil være: Status på nasjonal, regionale og lokale ringvirkninger i Johan Castberg prosjektet,
Nord-Norske muligheter i driftsfasen, Nord-Norske leverandører bør jobbe aktivt mot Equinors hovedleverandører, både i utbyggings- og driftsfasen

– Ved Pål Kristian Bakken, Prosjektleder Johan Castberg driftsforberedelser, Equinor ASA
– Ved Nils Olav Solheim, Prosjektdirektør, Aker Solutions

1200-1230
Status og videre planer for  Alta/Gohta-feltet i Barentshavet

Ved Erik Sverre Jenssen, Prosjektdirektør, Lundin

1230-1250
Lokale ringvirkninger og muligheter

Hammerfest Industriservice er tildelt kontrakt av Aker Solutions for Johan Castberg utbyggingen. Selskapet leverer en rekke tjenester til havbruk, fiskeri og olje- gassnæringen fra sin lokasjon i Hammerfest.
Ved Bengt Holmgren, Daglig Leder Hammerfest Industriservice AS

1300-1400
Lunsj
1400-1430
Hvordan vil digitalisering påvirke markedet for industrien? Det store bildet

Hvordan skape energi av data, Equinors digitale veikart.
Ved Anita Stenhaug, Direktør driftsforberedelser, Equinor ASA

1430-1505
Digitalisering, hva er forventningene?

– Digitalisering, hva er forventningene?
Ved Mette Stattin, Produksjonsjef Aasta Hansteen, Equinor ASA
Hvor bør fokus være hos leverandørene?
Ved Helene Lund Engebø, Resight AS
– Aldri mer proof of concept: Hvordan legge til rette for dataanalyse i stor skala.
Ved Gabriele Russo, Director of Customer Success, Cognite

1505-1520
Spørsmål fra sal

– Anita Stenhaug, Direktør driftsforberedelser, Equinor ASA
– Mette Stattin, Produksjonsjef Aasta Hansteen, Equinor ASA
– Helene Lund Engebø, Resight AS
– Gabriele Russo, Director of Customer Success, Cognite

1520-1545
Pause
1545-1615
Fremtidens smoltproduksjon

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Hovedvirksomhet er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Selskapet er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Grundig kontroll av alle ledd i produksjonen sikrer sporbare og trygge produkter av høy kvalitet.
Ved Eirik Welde fra Nordlaks

1615-1645
Verdens første LNG Hybrid brønnbåt – transport av laks med ett grønt fotavtrykk.

I februar 2018 signerte NSK Ship Design kontrakt med Tersan Shipyard for å bygge verdens første brønnbåt med LNG fremdrift. Brønnbåten er designet for transportere laks til og fra Havfarmen. Designet gir en betydelig reduksjon i NOx, Co2 og partikkelutslipp ved å bruke LNG og batteri, samt at det er konstruert for å operere i eksponerte lokaliteter.
Ved Thomas Myhre, NSK Ship Design.

 
 
 
 
1900-2200
Aperitif 1900 – til bords for middag 1930.

Vi samles til aperitif og middag i samme lokalene som konferansen arrangeres

1. november

Tema 3: Bygging av kompetanse og kapasiteter i nordnorske regioner

0830-0900
Andøya Space Center – kompetanse i verdensklasse

Andøya Space Center representerer et teknologi og forskningsmiljø i verdensklasse som tiltrekker seg kompetanse fra hele verden.
Ved Odd Roger Enoksen, Administrerende Direktør

0900-0930
Klyngesamarbeid åpner nye muligheter

Sjømatklyngen Senja omfatter 70 bedrifter og samarbeidspartnere med felles mål om å finne nye og bedre løsninger på områder av betydning for næringens økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige bærekraft.
Ved Fredd Wilsgård representant fra Sjømatklyngen Senja

0930-1000
Utviklingskonsesjoner – gulerøtter for utvikling av ny teknologi

Troms-oppdretterne Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks samarbeider med ledende norsk offshore-kompetanse i utviklingen av oppdrett i mer eksponerte havområder.
– Ved Marius Arvesen, Astafjord Ocean Salmon
– Ved Rolf Sverre Valum, Bemlotek
– Ved Hans Petter Mølmen, Kværner

1000-1030
Pause

Utsjekk for de som bor på hotellet

1030-1100
Kombinasjon av havbruk og olje-gass åpner nye muligheter for leverandørindustrien

Ved Torgeir Nærø, adm. direktør., Bergen Group

1100-1130
Bærekraftig havbruk

Økt urbanisering og økte inntekter vil endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. Blue Planet er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å bidra til en del av løsningen. Som partner til et stort havbruksnettverkt har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen til en mer bærekraftig matproduksjon.
Ved Eivind Helland, Blue Planet AS

1130-1200
Rent hav for ren bio-marin vekst,

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må løses for at den bærekraftige bio-marine vekst vi trenger i fremtiden skal kunne realiseres. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø.
Ved Mimmi Throne-Holst, Forskningsleder SINTEF

1200-1220
Nord-Norsk sokkel, hvordan ser fremtiden ut?

Ved Tommy Hansen, Direktør Næringslivspolitikk og Kommunikasjon, Norsk olje og gass

1220-1230
Oppsummering

Ved Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd Næring og Kultur, Troms Fylkeskommune

1230
Lunsj og vel hjem
 
 

Hotellet

Konferansen 2018 arrangeres på Scandic Harstad.

Adresse: Strandgata 9, 9485 Harstad
Telefon: 77 00 30 00,
Kode for bestilling: Nordområdekonferansen.
Pris: Enkeltrom: 1250,- Dobbeltrom: 1450,-.

I programkomiteen