Leverandørkonferanse olje- gass og havbruk

Årets konferanse gir et innblikk i de muligheter som finnes innen olje gass og havbruk med hovedfokus på prosjekter som er nært forestående, samt mulighetene for bruk av teknologiutvikling på tvers av næringene. Konferansen inviterer foredragsholdere fra begge miljøer, organisasjoner og akademia for å gi deltagerne et innblikk i hvilke muligheter som finnes fremover. Konferansen avsluttet med lunsj 9.november.

Bodø

(7) 8-9 november,
Radisson Blu Hotel

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer

Konferansen innviterer foredragsholdere fra analysemiljøer som har kompetanse innen både olje- gass og havbruk for å gi oss en innsikt i fremtidge scenarioer for utvikling.

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

Det er planlagt en rekke spennende prosjekter innen olje- og gassnæringen og havbruk. Bransjeaktører gir oss en innsikt i noen av disse med fokus på leverandørenes muligheter.

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

Regjeringens havromstrategi peker på mange muligheter innen bruk av teknologi for vekst i «havrommet». Hvilke nasjonale samarbeidsmuligheter finnes og hvilke synergier og muligheter ser vi på tvers av næringene?

Programmet

8. november

0800-0900
Registrering
0900-0915
Velkommen til konferansen, praktisk informasjon

Velkommen til Bodø ved ordfører Ida Marie Pinnerød

Tema 1: Et blått hav – 3 blå næringer – analyse og muligheter

0915-0945
Havrommet som ryggraden i den norske økonomien.
0945-1005
Havbruksnæringen – fortsatt vekst?

Renate Larsen, Norges Sjømatråd er invitert

1005-1025
Analyse innen havbruk: EYs rapport «The Norwegian Aquaculture Analysis 2016»

v/ Eirik Moe, partner EY Assurance og Merete Skage, partner EY TAS

1025-1045
Pause
1045-1105
Nordområdene – fremtidens olje- og gassprovins.

Innlegg analysemiljø olje- og gass

1105-1125
Oppspill til debatt: NHO/LO og innledere
1125-1140
Beinstrekk, scenen klargjøres for debatt
1140-1230
Utvalgte foredragsholdere inviteres til å diskutere/debattere forretningsmuligheter/sysselsetting og leverandørmuligheter innen olje- gass og havbruk i årene som kommer.

Debattleder er Birger Haraldseid, Mulighetsutvikler i Greater Stavanger

1230-1330
Lunsj

Tema 2: Markedsmuligheter for leverandørindustrien

1330-1400
Johan Castberg, Aasta Hansteen & Snefrid Nord, Norne 2030 m.m.

Statoil, fokus på leverandørene

1400-1430
Snadd inkludert Snadd Outer – Skarv?

AkerBP med fokus på leverandørstrategi. Hvor er mulighetsbildet for leverandørene? AkerBP er invitert

1430-1500
Pause
1500-1530
Forretningsmuligheter knyttet til prosjekter innen havbruk.
1530-1600
Pulsen på nord

Ringvirkninger av olje-gass/havbruk. Nord Universitet

1900-2200
Middag

9. november

Tema 3: Teknologier og synergier mellom havbruk og olje- og gass

0900-0930
Teknologi som driver for realisering for havromstrategien

Ett nasjonalt samarbeid om havrommet? Synergi og mulighetsbilde på tvers av næringene? Hvor er behovet størst for teknologiutvikling? Ved Leif Magne Sunde, SINTEF Fisheries and Aquaculture er invitert

0930-1000
Forretningsmuligheter, teknologi og vekst

Eivind Helland, adm.dir Blue Planet er invitert

1000-1030
Pause

Statoil, fokus på leverandørene

1030-1100
CIRFA – Senter for integrert fjernmåling og varsling for arktiske operasjoner

Kan denne forskningen innen O&G overføres til havbruksnæringen og fremtidig offshore havbruksfarmer?

1100-1130
Leverandørutsikter olje- og gass
1130-1200
Olje- og gassaktiviteter i nord – hvor skapes det muligheter?

Petro Artic presenterer en oversikt over aktiviteter fremover. Om mulig Petroforsight eller et utdrag fra denne. Både fokus på muligheter og forventninger til industrien, herunder lokal tilstedeværelse.


Hotellet

Konferansen 2017 arrangeres på Radisson Blu i Bodø.

Adresse: Storgata 2, 8001 Bodø
Telefon: 75 51 90 00 evt: Cathrine.alst@carlsonrezidor.com

Arrangører