Utstilling

Det settes opp utstilling i kaffe/mingleområdet i Egersund Arena. Dette året arrangeres hovedkonferansen og leverandørdagen i Egersund Arena.

Utstilling

Ca. 4 m². Vi planlegger rollup stand med belysning, ståbord med 2 stoler. Prisen er kr 20000,- + mva inkludert 2 deltagere til konferansen og lunsj/middag.

Ta kontakt:
Erling Holmefjord,
erling@conventor.no,
tlf 91356012

Sponsor

Det er flere muligheter for sponsorat. Vi tilrettelegger 8.mai et arrangement på Berentsen Brygghus der vi inviterer inn til næringspolitisk debatt, omvisning og sosialt samvær med mat og drikke. Som sponsor profilerers din bedrift med banner på nettside, rollup under arrangementet og profilering under hovedkonferansen. Din bedrift kan også være sponsor under selve hovedkonferansen, leverandørdagen eller middagssponsor med profilering i forkant av konferansen, under konferansen og i pauser.

Ta kontakt:
Erling Holmefjord,
erling@conventor.no,
tlf 91356012

Student sponsor

Vi søker sponsorer som kan bidra til at studenter fra relevante studiesteder kan delta kostnadsfritt på Egersund Energy Summit 2017. Som studentsponsor profilerers din bedrift med banner på nettside, rollup under arrangementet og profilering under hovedkonferansen.

Ta kontakt:
Erling Holmefjord,
Erling@conventor.no,
tlf 91356012