Egersund Energy Summit 2017


8.-10. mai er datoene for konferansen hvor alle med tilknytning til vindkraftbransjen samles for faglig oppdatering, diskusjon og sosialt samvær.
Foredragsholderne vil representere ulike selskaper og sektorer og dekker et bredt spekter av tema og problemstillinger.

8.-10. mai 2017

Egersund Arena, Egersund

Faglig/politisk møte 8.mai


Vi inviterer 8. mai inn til faglig/politisk møte med debatt på Berentsen Brygghus. tema for kvelden blir industrimeldingen, hva betyr den og hvordan dra nytte av den for vårt distrikt. Sørvestlandet, status etter krisen i olje- og gassnæringen. Hvordan omstiller vi oss, hvilke næringer ser vi vokse frem? Det deltar debattanter fra næringslivet og politiske partier. Kvelden avrundes med omvisning og mat med noe i glasset. Begrenset antall plasser.

Havvind og muligheter


Hovedkonferansen arrangeres 9.mai og tar for seg tema rundt vindkraft og utviklingen rundt nordsjøbassenget, hvilke prosjekter kommer opp og hvilke prosjekter er i drift. Hvilke strategier ser Norge for seg og hvordan posisjonerer aktørene seg? Vi møter Statoil, DNV-GL, UIS, Intpow, Norwegian Energy Partners med flere.

Leverandørdag – vindkraft


Leverandørdagen har fokus på vindkraft prosjekter på vestlandet og de ringvirkninger næringen har skapt for entrepenører og industri. Hvordan posisjonerer leverandørene seg mot det som kan bli et voksende marked innen bygging, drift og vedlikehold av vindparker. Vi møter bedrifter og organisasjoner som jobber for etablering og utvkling av prosjekter innen vindkraft.

Giles Dickson

CEO i Wind Europe

Siri M. Kalvik

Leder for nettverk for miljøvennlig energi ved UIS

Jon Dugstad

Direktør Wind & Solar, Norwegian Energy Partners

Rune Hersvik

Leder bærekraft og kommunikasjon, Norsk Vind Energi AS

Geir Gjervan

Kommunikasjonsrådgiver og konferansier under konferansen

Tina Bru

Stortingspolitiker for Høyre

 

Programmet

Debatt og Ice Breaker mandag 8. mai

Tid: 8. mai 2017 kl. 18:00-23:30
Sted: Berentsens Brygghus

18:00 – 20:00
Faglig/politisk presentasjon/debatt

Birger Haraldseid fra Greater Stavanger er moderator. Begrenset antall plasser.

En næringspolitisk tilnærming
Norge/Sør-vestlandet, status etter krisen i olje-industrien. Hvordan omstiller man seg, nye forretningsområder og nye Industrimeldingen – hva betyr den, hvordan dra nytte av den etc

Rammene for debatten settes av Øglend Industrier v/ konsernsjef Geir Austigard (Norsk Industri). Muligheter- hvilke virkemidler finnes og tenker man nytt ?

Politisk debatt om næringsutvikling og virkemiddelapparatet
Oddvar Hølland – Klubbleder Aker Solutions, Egersund
Geir Pollestad (SP) – Næringskomiteen (leder)
Torstein Tvedt Solberg (Ap) – Finanskomiteen
Roy Steffensen (FrP) – Finanskomiteen

 
20:00
Omvisning hos Berentsen Brygghus

Hvordan produseres øl, inkl. smaksprøver av 6 forskjellige typer øl.
Matservering (spekebord) og mingling/sosialt. Begrenset antall plasser.

 

Hovedkonferansen

Tid: 9. mai 2017 kl. 09:00-15:00
Sted: Egersund Arena , Konferansier er Geir Gjervan

08:00-09:00
Registrering og mingling
 
09:00-09:15
Velkommen ved ordfører Odd Stangeland i Eigersund kommune
 

Tema: Offshore vind rundt nordsjøbassenget – er norsk industri med?

09:15-09:40
Åpning av konferansen, klimautviklingen, grønn energi og vindkraft

Ved Siri M. Kalvig, Leder for nettverk for milljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger.

 
09:40-10:00
Overordnet perspektiv på vindenergi i Europa

Europeisk vindkraftorganisasjon (Wind Europe). Pierre Tardieu, Chief Policy Officer, Wind Europe

 
10:00-10:20
Utvikling av vind på land

Andreas T. Aasheim, Spesialrådgiver Norwea

 
10:20-10:30
Benstrekk
 
10:30-10.50
Utviklingen offshore vind i Nord-Europa, Industrielle muligheter for norsk industri

Helene Rodvelt, Head of New Energy Solutions Innovation Lab, Statoil.

 
10:50-11:10
Havvind – muligheter for den norske leverandørindustrien

Ved Jon Dugstad, Norwegian Energy Partners

 
11:10-11:25
Havvind i Danmark

Ved Morten Basse Jensen, CEO NSG Wind (offshore Energy services)

 
11:40-12:30
Lunsj
 

Tema: Vindkraft i Norge, næringsutvikling og arbeidsplasser

12:30-12:45
Olav Rommetveit – Zephyr/Tellenes
 
 
 
 
12:45-13:05
Innovasjon og teknologiutvikling – fremtidsmuligheter

Carl Sixtensson, Senior Consultant DNV-GL Energy

 
13:05–13:20
Vindkraft, ren og fornybar

Rune Hersvik, Rune Hersvik, partner og leder for bærekraft. Norsk Vind Energi AS

 
13:20–13:35
Benstrekk – 15 min
 
13:35–14:05
Debattleder Tom Hetland

Innledning v/Høyre-politiker, Tina Bru
Innledning v/AP-politiker, Terje Åsland
Innledning v/V-politiker, Ola Elvestuen
Innledning v/SP-politiker, Geir Pollestad
Innledning v/FrP-politiker, Roy Steffensen

 
14:05-14:55
Debatt
 
15:00
Oppsummering av dagen

Geir Gjervan

 
16:00-18:00
Busstur til Egersund vindpark
 
20:00
Konferansemiddag Grand Hotell
 

Leverandørkonferansen 10. mai 2017

Tid: 10. mai 2017 kl. 09:00-12:30
Sted: Egersund Arena

Tema: Erfaringer og muligheter fra utbygginger og drift av vindkraft

09:00
Eigersund kommune vertskap

Velkommen til dag 2, ved varaordfører Leif Erik Egaas

 
09:05-09:30
Vindutbygging i Rogaland – status

Ringvirkninger, muligheter og arbeidsplasser. v/ Birger Haraldseid, Greater Stavanger og Tore Svanes, Egersund Energy Base

 
09:30-09:50
Næringsutvikling i Rogaland, onshore/offshore

Svein Olav Simonsen, regiondirektør NHO Rogaland

 
09:50-10:10
Norsk Vind Energi – fra idé til beslutning og ferdig prosjekt.

Kriterier, hvorfor, hvordan , fremtiden ? – TBC

 
10:10–10:30
Benstrekk
 
10:30-10:45
Senvion – hvorfor etablering i Egersund. Hva er fremtidsutsiktene?

Senvion, Niclas Erkenstål, Country Manager Senvion Scandinavia AB

 
10:45-11:00
Etablering av HMS- utdanningssenter i Eigersund

Helene Døscher Daglig leder Energy Innovation

 
11:00-11:15
Hva har vi gjort for å komme oss inn på et marked som er fremmed?

Helene Døscher Daglig leder Energy Innovation innleder, samt at 3 selskaper inviteres til å presentere seg

 
11:15-11:45
Hvilke leverandører kan se et marked rundt lokale investeringer

Hvilke leverandører kan se et marked rundt lokale investeringer
Norwea, v/ Daniel Jørgen Willoch

 
11:45-12:05
Muligheter / utvikling som et resultat av den vindsatsing som er i Sør-Rogaland

Tore Svanes, Svanes Kommunikasjon

 
12:30
Lunsj og avslutning/hjemreise
 

Arrangør


I samarbeid med