Digital 2018


Digitaliseringskonferansen er et samarbeid mellom enerWE AS og Conventor AS rundt et tema som er aktuelt for olje- og gassindustrien og næringslivet på et bredt plan.

21. november 2018

Clarion Stavanger

Digital hverdag-norsk suksess?


De som føler seg trygge i sin suksessarroganse, følger simpelthen ikke med, sier Silvija Seres, på spørsmål fra DN om hvilke bransjer som er spesielt modne for store teknologiske omveltninger de neste årene.

Digitalisering av sokkelen gir konkurransefordeler


Fremover vil vi se at industrien tar i bruk stordata, kunstig intelligens og nye applikasjoner i et raskt tempo. Aktørene på norsk sokkel kan skaffe seg en konkurransefordel gjennom digitalisering.

Digitalisering som forretningsmulighet


Digitalisering kan synliggjøre betydelige gevinster for aktørene innen olje- og gassnæringen, men også skape spennende muligheter for leverandørene som har tilgang på teknologi og kompetanse som er relevant fremover.

Hvorfor delta?


Digital 2018 arrangeres på Clarion Stavanger 21.november. Konferansen presenterer selskaper og personer som i dag jobber med digitalisering og de muligheter dette gir innen olje- og gassnæringen, men er også relevant for næringslivet på et bredt plan.

Utstillere


Vi tilbyr utstillingsplass for å skape en arena for samtale i pauser, samt før og etter de ulike programsesjoner. Det er begrenset antall plasser og er dette av interesse ta kontakt med chul@enerwe.no eller på mob: 913 76 478

Våre utstillereSilvija Seres

President Polyteknisk forening

Torbjørn F. Folgerø

Direktør for digitalisering, Equinor ASA

Rolf Einar Sæter

Business Performance Manager UIO – Norway at A/S Norske Shell

Are Føllesdal Tjønn

Leder for Software, Aker Solutions ASA

Marius Kjeldahl

CTO at Oliasoft AS

John M. Leirvik

Founder & CEO at Cognite AS

Hege Skryseth

Administrerende direktør Kongsberg Digital

Charlotte Skourup

Section Manager Products and Services R&D at ABB

Programmet

21.november

0920-0930
Velkommen til Digital2018 – introduksjon av konferansier Chul C. Aamodt

Ved Erling Holmefjord, Konferansesjef Conventor AS0930-1000.
DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret. Vi samler innovative aktører for å bygge fremtidens vinnernæringer.

Ved Tor Olav Mørseth, Daglig Leder DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Digitale teknologier gjør det mulig å tenke nytt, finne nye løsninger, effektivisere, løse gamle problemer på nye måter og ikke minst skape ny næringsvirksomhet.


1000-1045.
Digitaliseringen gjør at vinnerne tar alt, hvordan kommer norsk næringsliv på vinnerlaget?

Ved Silvija Seres. Silvija er forsker og matematiker med stort interesse for grunderskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Hun har tidligere vært leder i Microsoft og i Fast Search & Transfer, og jobber nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper, og styremedlem hos Nordea, NRK og flere. Silvija er President i Polyteknisk Forening.


1045-1115.
Statoils digitale veikart. Slik skal vi investere de neste årene.

Ved Torbjørn Folgerø, Direktør for digitalisering i Equinor ASA. Statoil genererer enorme mengder data og setter nå fart på satsingen på digitalisering gjennom etableringen av et digitalt kompetansesenter og et digitalveikart. Målet er å i mye større grad utnytte data, avansert analyse og robotisering. Det bidrar til å styrke sikkerheten, redusere karbonfotavtrykket og øke lønnsomheten. 


1115-1145.
Pause i utstillingsområdet

1145-1205
1205-1225
Digitalisering som forretningsmulighet

Ved Rolf Einar Sæter, Leder for implementering av digitalisering i AS Norske Shell. AS Norske Shell er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Selskapets opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er selskapet medeier i en rekke andre produksjonslisenser. 

Foredrag fra ABB, tittel under utarbeidelse.

Ved Charlotte Skourup, Section Manager, Products and services, R&D, ABB AS


1225-1245.
Uten å ha menneskene i oljebransjen med på laget vil vi ikke lykkes med digitalisering.

Ved Bjørn Tore Markussen, DNV-GL. DNV GL etablerer en egen digitaliseringsdivisjon med 1000 ansatte. I følge DNV-GL skal selskapet få en stadig større rolle i å verifisere digitale data. Selskapet har allerede bygd en plattform for sikker deling av data, kalt «Veracity».


1245-1345.
Lunsj

1345-1415.
Hva har forandret seg de siste årene? Hvorfor digitalisere nå?

Ved Marius Kjeldahl, CTO Oliasoft AS. Oliasoft lager programvare og løsninger for brønnplanlegging, herunder brønnbane-, casing- og tubingdesign, blowoutsimulering/killrateberegninger og conductoranalyse.


1415-1445
Digitalisering av sokkelen gir konkurransefordeler

Ved Dr. John Markus Lervik, CEO Cognite AS. Fremover vil vi se at industrien tar i bruk stordata, kunstig intelligens og nye applikasjoner i et raskt tempo. Aktørene på norsk sokkel kan skaffe seg en konkurransefordel gjennom digitalisering. Cognite AS er et selskap eid av Aker, AkerBP og de ansatte i Cognite AS.


1445-1515.
Pause

1515-1545.
Slik skal vi samarbeide på tvers av forsyningskjeden.

Ved Administrerende Direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital og VP Norsea Group Digital Henrik Heggland.


1545-1615.
Digital Life of Field Integration

Ved Are Føllesdal Tjønn, Leder for Software, Aker Solutions ASA


1615-1630.
Avslutning og vel hjem

Ved Erling Holmefjord, Business Development Manage, Conventor AS.


Conventor

Conventor AS
Støperigaten 38, 4014 STAVANGER
Postboks 1535, 4093 STAVANGER
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
Telefon +47 51 52 90 99
E-post: post@conventor.no

enerWe

enerWE as
Brenneriveien 0182
NO-0155 Oslo
Norway
Tlf: 913 76 478
e-post: chul@enerwe.no

erling@conventor.no

913 56 012

Del denne siden