Programkomite Beredskapskonferansen

Ole Jacob Haug

Leder av programkomiteen og
Daglig Leder, Operatørenes forening for beredskap

Lars Petter Lundahl

Fagsjef drift, Norsk olje og gass

Ketil Karlsen

Daglig Leder ved IndustriEnergi sitt Europakontor i Brussel.

Ole Petter Bakken

Presiden/ Owner Norwegian Aviation& Defence Group

Erling Holmefjord

Konferansesjef Conventor AS

Irja Viste-Ollestad

Sjefingeniør Logistikk & beredskap, Petroleumstilsynet

Cathrine Floen Fullwood

Rådgiver oljevernberedskap norsk sokkel, Equinor ASA

Veronica Halvorsen

Kurs- og informasjonskoordinator NOFO