Beredskapsprisen 2018


Beredskapskonferansen deler hvert år ut 2 priser. Beredskapsprisen gis til organisasjoner eller personer som utmerker seg ved å bidra på en ekstraordinær måte til den høyeste standard av beredskap mot tap av liv, natur eller eiendom.

Beredskapsprisen for Innovasjon og Utvikling gis til en organisasjon eller person som viser en fremragende evne til å bidra til bedre beredskap. Prisen vil primært være forbeholdt nye løsninger og ideer.

Programkomitéen ønsker innspill til personer, bedrifter eller organisasjoner som du mener bør få denne oppmerksomheten. Send en e-post til erling@conventor.no med forslag til tildeling med begrunnelse. Forslagsfrist er satt til 1. mai 2018.

Svein Anders Eriksson mottar på vegne av Ptil prisen for Innovasjon og Utvikling under Beredskapskonferansen 2012 i Tromsø.

Ove Jacobsen mottar Beredskapsprisen 2012 under Beredskapskonferansen i Tromsø.