Beredskapskonferansen 2018


Beredskapskonferansen er en arena for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling og samarbeid om beredskap på land og sokkel. Konferansen arrangeres for 9. gang og denne gang i Stavanger.

(29) 30.mai - 31.mai.

Clarion Stavanger, Stavanger

Med fokus på beredskap


Industrien opererer i økende grad i områder langt fra land, i mørke/kulde og med utfordringer i forhold til logistikk. Har industrien de kapasiteter som er nødvendig for å operere trykt i forhold til liv, helse og miljø?

Samvirke og nordområdene


Industrien beveger seg lengre fra land i områder med begrenset logistikk, kommunikasjon og under strenge klimatiske forhold. Hvordan håndterer industrien dette?

Oljevern i nordområdene


Industrien har et sterkt fokus på beredskap, redning og oljevern. Hvordan planlegger og gjennomfører industrien for hendelser som kan skje i nordområdene?

Hvorfor delta?


Beredskapskonferansen 2018 arrangeres på Clarion Stavanger. Konferansen arrangeres for 9. gang. Vi starter også i år med en uformell samling kvelden før konferansen før vi går inn i 2 dager med faglig påfyll for personer, bedrifter og organisasjoner med interesse for beredskapsfaglige spørsmål.

Hold av datoene (29)30. mai – 31. mai for en spennende faglig og sosial konferanse i Stavanger.

Hotell og reise

Utstillere


Vi tilbyr utstillingsplass for å skape en arena for samtale i pauser, samt før og etter de ulike programsesjoner.

Utstilling og sponsor

Beredskapsprisen

Beredskapsprisen gis til organisasjoner eller personer som utmerker seg ved å bidra på en ekstraordinær måte til den høyeste standard av beredskap mot tap av liv, natur eller eiendom.

Beredskapsprisen

Kjell-Børge Freiberg

Statssekretær OED

Ida Maria Pinnerød

Ordfører Bodø

Kjell Giæver

Direktør Petro Artic

Janne Lea

Head of HSEQ, Wintershall Norge AS

Irja viste-Ollestad

Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Odd Jarl Borch

Dr.ekon Nord Universitet

Bent-Ove Jamtli

HRS Nord Norge

Johan Marius Ly

Beredskapsdirektør Kystverket

Programmet

30. mai

1730-1900
Kystvakten inviterer til åpent skip på et av deres fartøyer som ligger til kai i Bodø.

1900-2030
(Sivil) sikkerhet og beredskap i nord – er vi beredt for vekst?

Debatt på Stormen bibliotek i regi av Nordland Fylkeskommune og Beredskapskonferansen.
– Tema 1: Aktiviteten i Nordområdene øker – følger beredskapen etter?
– Tema 2: De store havområdene, Norges ansvar og forpliktelser


2030-2300
Ice Breaker.

Beredskapskonferansen inviterer innledere, utstillere, sponsorer og deltagere til Ice Breaker i Hundholmen Brygghus der vi serverer fingermat og drikke.


31. mai – Beredskapskonferansen starter


Tema 1: Med fokus på fremtiden i nord


Industrien opererer i økende grad i områder langt fra land, i mørke/kulde og med utfordringer i forhold til logistikk. Har industrien de kapasiteter som er nødvendig for å operere trykt i forhold til liv, helse og miljø?

Konferansier er June Borge Doornich, forsker ved Nord Universitet

0800-0900
Registrering

0900-0910
Velkommen, praktisk informasjon.

Ved Erling Holmefjord.


0910-0920
Velkommen til Bodø.

Ved ordfører Ida Maria Pinnerød


0920-0935
Nordområdene – fremtidens olje og gassprovins.

Kjell Giæver, Direktør Petro Artic
Hvilke aktiviteter ser vi kommer i perioden 2017-2020. Er vår beredskap dimensjonert i forhold til planlagt aktivitet?


0935-0945
Forventninger til beredskap

Tomas Norvoll, Fylkesråd i Nordland


0935-1005
Robust beredskap i en tid med effektiviseringsprosesser.

Ved Sjefingeniør Irja Viste-Ollestad, Petroleumstilsynet.


1005-1025
HMS utfordringer i Nordområdene – sett fra fagbevegelsens side

Ved Lill Heidi Bakkerud, Nestleder fagforbundet IndustriEnergi.


1025-1045
Sikker, lønnsom og effektiv drift i nord

Ved Geir Seljeseth, regionssjef nord-norge, Norsk olje- og gass.


1040-1110
Pause

1110-1125
Sigurd Robert Jacobsen fra Petroleumstilsynet innleder til påfølgende debatt.

1125-1200
Debatt

Geir Seljeseth, Norsk olje og gass, Lill Heidi Bakkerud, IndustriEnergi, Tomas Norvoll, Nordland Fykeskommune og Sigurd Robert Jacobsen fra Petroleumstilsynet.


1200-1300
Lunsj

Tema 2: Samvirke og nordområdene

1300-1330
Utvikling av beredskapsløsninger på norsk sokkel

ved Eric Hauge. Leder for Logistikk og Beredskap. Utvikling og ressursstyring, Statoil


1330-1350
Nord Universitet presenterer samvirkeløsninger og erfaringer over landegrensene (beredskapsledelse, samvirke og kompetanseoverføring).

Ved Odd Jarl Borch, dr.ekon, Handelshøgskolen ved Nord Universitet.


1350-1410

BaSEC – en felles operatørtilnærming.
Selskapene har som mål å finne felles løsninger for operasjoner i Barentshavet, og gjennom det ivareta et godt sikkerhets- og beredskapsnivå. Dette vil blant annet skje gjennom deling av data, kostnadseffektive løsninger, mer samarbeid og økt koordinering. Ved Janne Lea,
Head of HSEQ i Wintershall Norge AS og medlem i styringsgruppen for BaSec


1410-1430
Pause

1430-1450
Samarbeid rundt beredskap i nordområdene

Ved Beredskapsdirektør Johan Marius Ly, Kystverket.


1450-1510
HRS Nord – utfordringer i Barentshavet

Ved Bent-Ove Jamtli, HRS Nord Norge. (Norge – Russland samarbeid).


1510-1530
Pause

1530-1550
Ansvar og myndighet i Nordområdene

Ved Kystvakten.


1550-1610
Innslag av Erlend Osnes.

Dag 1 avsluttes med et innslag av Erlend Osnes. Erlend er blant annet kjent fra NRKP3 der han podcaster sammen i duoen Raae og Osnes direkte i fra kaikanten i Bodø.


1900
Aperitiff i utstillerområdet med påfølgende middag ca kl 1930.

1. juni

Tema 3: Håndtering av langvarig hendelse

0900-0920
Petroleumsaktiviteten i nord-under trygge forhold

Ved Statssekretær Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energidepartementet.


0920-0950
Veikartet til nord, SARiNor

SARiNOR 1 er levert og SARiNOR 2-3 er under arbeid. Tor Husgjord gir konferansen en status på arbeidet og veien videre for prosjektet.


0950-1010
Oljevern i nordområdene.

Ved Henning Lysgaard, Direktør-Beredskap, NOFO
NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy og disponerer omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp.


1010-1030
Rustet for beredskap i nordområdene.

Ved Jan Vidar Markmanrud, HSEQ Manager i Lundin Norway AS.


1030-1100
Pause

1100-1120
Lekter under drift desember 2015.

Ved Svein Andres Eriksson, Ptil.
31.desember 2015 slet en lekter eid av Eide Marine seg under slep og drev mot Valhall og Ekofisk. Et stort apparat ble satt i sving for hindre en alvorlig ulykke og 235 personer ble evakuert fra Vallhall. Er vi bedre rustet?


1120-1150
Med fokus på ledelse av en oljevernaksjon-ICS.

Ved Tor Eivind Moss, Seksjonsleder Operasjon, NOFO
Gjennom OGP/IPICAN har flere selskap internasjonalt blitt enige om hvordan med organiserer og leder aksjoner. Dette reflekteres ved ledelse av oljevernaksjoner på norsk sokkel.


1150
Avslutning, lunsj og vel hjem
Påmelding

Programkomiteen består av:

 
 

913 56 012