CONVENTOR ER ARRANGØR OG SAMARBEIDSPARTNER FOR
KONFERANSER INNEN ENERGI, FINANS, MEDIER OG SAMFUNN

Konferanse, en solid plattform for effektive møteplasser

Conventor arrangerer årlig en rekke fagkonferanser innen energi, olje- og gass, beredskap, sosiale medier/medier og finans. Vi samler årlig flere tusen deltagere til faglige og sosiale møteplasser der deltagerne oppdaterer kunnskapen, samt møter relevante kunder og samarbeidspartnere. Har du forslag til tema til noen av våre konferanser ta kontakt her: (link til kontakt). I tillegg til egne arrangementer gjennomfører vi en lang rekke aktiviteter på vegne av kunder.


No Events on The List at This Time


VÅRE KONFERANSER5.-6. februar 2018,
Stavanger


KONFERANSESIDE

(29)30. mai-31.mai 2018, Stavanger


KONFERANSESIDE

5.Juni 2018,
Stavanger


KONFERANSESIDE

18.-19.april 2018,
Stavanger


KONFERANSESIDE

Midten av november 2018, Harstad


KONFERANSESIDE

29.-30. januar 2018,
Oslo


KONFERANSESIDE

DIGITAL 2018

21. november 2018,
Stavanger


KONFERANSESIDE

Juni 2018,
Oslo


KONFERANSESIDE

Conventor tilbyr en rekke tjenester for å styrke ditt arrangementKONFERANSE


Konferanse, en solid plattform for effektive møteplasser


Engasjerte deltakere og aktører er en forutsetning for at konferansen skal bli den gode møteplassen du ønsker den skal bli. I Conventor har vi lang erfaring og mye kunnskap om hvordan du kan oppnå det, og skape en suksessfull konferanse. Godt klima for kunnskapsdeling, forståelse, nettverk, verktøy og standardisering er noen av nøkkelordene. Dette er nøkler vi har, og som vi gjerne deler med deg.
Les mer om våre konferansetjenester.


EVENT


Verdifulle møteplasser


Vår prosjektgruppe er opptatt av å skape oppmerksomhet, begeistring og engasjement. Vi utvikler og gjennomfører målrettede arrangementer, konserter, idrettsrelaterte events og andre typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsprosjekter for oppdragsgivere fra ulike sektorer. Vi har også erfaring fra arbeid knyttet til medie- og pressehåndtering. Både produksjon av saker og pressemeldinger, håndtering av akkreditering, samt gjennomføring og planlegging av pressekonferanser.
Les mer om våre tjenester innen events.


MULTIMEDIA


Fra informasjon til attraksjon og varige opplevelser


Conventors multimediateam kombinerer det beste fra den digitale og den analoge verden. Vi ser på teknologi som en mulighet til å skape grensesprengende og utradisjonelle formater. I tillegg etablerer vi de fysiske rammene som skal til for å lage gode møtesteder med innhold og opplevelser for mennesker. Tjenestene inkluderer film- og videoproduksjoner, presentasjoner, utstillinger og opplevelsessentra. Dette omfatter alt fra arkitektonisk utforming og prosjektering, til innholdsproduksjon og prosjektstyring.
Les mer om våre tjenester innen multimedia.


TEKNIKK


God teknikk forsterker budskapet


Våre medarbeidere er lidenskapelig opptatt av å skape den optimale rammen rundt ditt arrangement. Vi tilbyr leveranser og utleie av teknikk og multimedialøsninger til alle typer arrangementer, konferanser, messer og opplevelsessentra. Vi er opptatt av helhetlige løsninger som skaper både magiske og autentiske situasjoner. Dette krever fokus på at systemene og løsningene bak attraksjonene og opplevelsene er robuste. Conventor samarbeider med leverandører og spesialistmiljøer for å komplettere våre leveranser med det siste innen formidlings- og opplevelsesteknologi.
Les mer om våre tjenester innen teknikk